Acasă Servicii

Management de proiect

Toolbox

Management de proiect

Preluăm sarcini dificile și le îndeplinim în mod sigur și eficient


Management de proiect

Dacă doriți, asigurăm noi derularea completă a proiectului: începând de la o analiză de situație extinsă, până la proiectarea tehnică în detaliu și planificarea procesului, ritmului și termenului de execuție - inclusiv furnizarea unui coordonator cu experiență. Astfel nu vă expuneți la riscuri care nu sunt necesare și vă ajutăm să obțineți cele mai bune rezultate.

Faza 1: Analiza de situație

Definirea și analiza tuturor datelor, premiselor și condițiilor relevante ale clientului. De exemplu: indexul lucrărilor, planificarea termenelor, programul de lucru zilnic și săptămânal, timpii de întărire la cofrarea pereților și a planșeelor, calitatea suprafețelor betonate, eșafodajele de protecție etc.

Faza 2: Pregătirea tehnică și devizul de costuri

La întocmirea devizului sunt luate în calcul toate detaliile referitoare la sistem și punerea în operă. De aici rezultă: alegerea sistemului, planificarea construcției și a ritmului, stocurile, numărul echipelor și al lucrătorilor, planul de termene estimativ, schițe de execuție, calcularea prestației oferite conform condițiilor LV și oferta de preț inclusiv descrierea tehnică a pozițiilor.

Faza 3: Planul de execuție

În urma deciziei clientului se va planifica utilizarea echipamentelor cu termene concrete. De această fază a planificării aparțin planificarea tehnică detaliată, planul de amplasare a cofrajelor și lista materialelor, întocmirea planurilor de elevație și de montaj, calculul static, livrarea și pregătirea echipamentelor. Această fază va fi completată cu livrarea tuturor echipamentelor conform planificării, realizarea stocurilor de materiale adecvate șantierului, compensarea lucrărilor, determinarea motivelor de întârziere și recomandarea măsurilor corespunzătoare, participarea la ședințe la fața locului (conform programului), susținerea conducerii șantierului de către un coordonator al cofrării furnizat de noi.

Faza 4: Finalizarea proiectului

Asistență la facturare, retururi, analize de calcul, inclusiv discuții finale. Venim în sprijinul dumneavoastră încă din perioada precontractuală și oferim cea mai mare siguranță posibilă în ceea ce privește calculele și planificarea. La punerea în operă echipa noastră lucrează cot la cot cu personalul dumneavoastră, pentru a garanta procese sigure, fără probleme și la termen. Organizarea și coordonarea perfecte reprezintă cheia succesului.

Partenerul de încredere pentru orice lucrare

Vorbește cu noi acum

Vă mulțumim, mesajul dumneavoastră a fost trimis cu succes.

Descarcă studiul de caz

Select language

Don’t have an account?

Register for access

Forgot password? Reset Your Hünnebeck Password