Toolbox

Systemy i rozwiązania

Oferujemy Państwu pełną gamę rozwiązań zakresie deskowań ściennych i stropowych, systemów wsporczych, systemów bezpieczeństwa oraz specjalistycznych systemów do infrastruktury i obiektów inżynieryjnych.

Deskowania ścienne

Oferujemy uniwersalne i ekonomiczne systemy deskowań ściennych do ścian wielkopowierzchniowych, ścian radialnych, pochylonych i oporowych, ław, strop i płyt fundamentowych, słupów oraz trzonów komunikacyjnych. Nasze deskowania znajdują zastosowanie również podczas realizacji obiektów infrastrukturalnych (filarów i przyczółków).

Deskowania stropowe

Dowiedz się więcej o naszych systemach deskowań stropowych:

TOPMAX® – pierwszy na świecie system stolików stropowych na ramie stalowej do stropów o dużej powierzchni.
TOPEC® – ekonomiczny, obsługiwany ręcznie, dwuczęściowy system ramowych stolików stropowych do stropów płaskich o dużych i średnich powierzchniach.
TOPFLEX® – uniwersalny system deskowania dźwigarkowego do szerokiego zastosowania, w tym m.in. do szalowania: belek, podciągów, belek krawędziowych, stropów płaskich i skośnych, ramp zjazdowych, stropów stożkowych, kasetonowych, gęstożebrowych i typu filigran.

Systemy wież wsporczych i podpór

Oferujemy bezpieczne, ergonomiczne i efektywne systemy wsporcze i podpory zapewniające sprawną realizację prac. Od stropów w obiektach budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, przez ustroje nośne mostów i wiaduktów, po wyjątkowo grube i skomplikowane stropy w elektrowniach czy obiektach przemysłowych – systemy Hünnebeck sprawdzą się wszędzie.
Oferujemy stalowe podpory stropowe i ramowe oraz stalowe i aluminiowe wieże nośne.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Nasze systemy tymczasowych zabezpieczeń krawędziowych oraz systemy platform i dostępu oferują wszystko, co potrzebne do stworzenia bezpiecznych warunków pracy na placu budowy.

.

Budownictwo inżynieryjne

Oferujemy rozwiązania do budowy obiektów mostowych, w tym ustrojów nośnych mostów monolitycznych, zespolonych, kap gzymsowych, wiaduktów oraz budowę mostów metodą nasuwu podłużnego. System podestów wiszących QuikDeck jest doskonałym rozwiązaniem do prowadzenia prac renowacyjnych mostów, hal przemysłowych, terminali lotniczych i hal o stropach dużych powierzchni.

Deskowanie samowznoszące

Oferujemy wybór deskowań samowznoszących, szynowych i wznoszonych skokowo. Systemy te zaprojektowano do wznoszenia żelbetowych trzonów w budynkach wysokościowych, wysokich ścian obiektów kubaturowych, pylonów obiektów infrastrukturalnych.

Dziękujemy. Wiadomość została pomyślnie przesłana.

Pobierz case study

Select language

Don’t have an account?

Register for access

Forgot password? Reset Your Hünnebeck Password