Toolbox

Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej https://www.huennebeck.com/pl i zainteresowanie naszą firmą.

Ochrona Twoich danych osobowych, takich jak data urodzenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres itp., ma dla nas ogromne znaczenie.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które zbieramy od Państwa , kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Nasze praktyki w zakresie ochrony danych osobowych są zgodne z przepisami prawa zawartymi w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Poniższe Oświadczenie o ochronie prywatności jest składane w celu zapewnienia przestrzegania obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO. Obowiązki te są określone np. w art. 13 oraz art. 14 i nast. RODO.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Hunnebeck Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubnej, Łubna 55, 05-532 Baniocha, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000127695, z Zarządem w składzie: Piotr Panek – Prezes Zarządu, o kapitale zakładowym 14 860 000 złotych, NIP 123 00 31 944, BDO 000013205.

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

-               poczty tradycyjnej:  Hunnebeck Polska Sp. z o. o., Łubna 55, 05-532 Baniocha

-               telefonu: (+48) 222312300Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

-               poczty elektronicznej: mstoczewski@brandsafway.com

-               poczty tradycyjnej: Hunnebeck Polska Sp. z o. o., Łubna 55, 05-532 Baniocha

-               telefonu: (+48) 508005107

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zapisuje dane i informacje dotyczące danego urządzenia wywołującego (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu, itp.).

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są one przetwarzane?

(1) Informacje o typie przeglądarki i wykorzystywanej wersji;

(2) System operacyjny urządzenia pobierającego;

(3) Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp;

(4) Adres IP urządzenia pobierającego;

(5) Data i godzina dostępu;

(6) Strony internetowe i zasoby (zdjęcia, pliki, inne treści stron), które zostały wywołane na naszej stronie internetowej;

(7) Strony internetowe, z których system użytkownika dotarł do naszej strony internetowej (referrer tracking);

(8) powiadomienie, czy wyszukiwanie zakończyło się sukcesem;

(9) Ilość przekazywanych danych

Dane te są przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, w związku z czym poszczególne osoby odwiedzające stronę nie są identyfikowane.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie, że cel opisany poniżej zostanie osiągnięty.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe (zautomatyzowane) przechowywanie danych jest niezbędne w czasie trwania wizyty na stronie internetowej, aby umożliwić jej sprawne funckjonowanie. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu zachowania zgodności naszej strony internetowej dla jak największej liczby odwiedzających oraz w celu zwalczania nadużyć i rozwiązywania problemów. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera pobierającego dane, aby móc jak najszybciej zareagować na wyświetlanie błędów, ataków na nasze systemy informatyczne i/lub błędów w funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Ponadto, dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i do ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Czas trwania składowania

Powyższe dane techniczne zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich odwiedzających, ale nie później niż 3 miesiące po wejściu na naszą stronę.

Możliwość sprzeciwu i skreślenia

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO i zażądać usunięcia danych zgodnie z art. 17 DSGVO. Informacje o tym, jakie prawa przysługują Państwu i w jaki sposób można ich dochodzić, znajdują się w dolnej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Specjalne funkcje strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje różne funkcje, na potrzeby których gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z takimi danymi:

Formularz Podania o Pracę

•    Jakie dane osobowe są zbierane i w jakim stopniu są przetwarzane?
Dane, które wprowadzasz i ewentualnie przesyłasz w polach formularza podania o pracę, są przetwarzane w celu podanym poniżej.

•    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (Wykonanie postanowień umownych (poprzedzających umowę))

•    Cel przetwarzania danych
Weryfikacja i przetwarzanie dokumentów aplikacyjnych, które przesyłasz za pośrednictwem formularza.

•    Okres przechowywania
Dane są usuwane natychmiast po przetworzeniu podania o pracę i nie ma uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu danych z podania o pracę. W związku z tym, dokumenty aplikacyjne są usuwane najpóźniej po 6 miesiącach, chyba że nawiązano stosunek pracy.

•    Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO i zażądać usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO. Państwa  prawa i sposób, w jaki możesz je wykonywać, zostały podane na końcu niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

•    Konieczność podania danych osobowych
Podanie danych w formularzu podania o pracę nie są ani wymogiem ustawowym, ani umownym, ale są one wymagane do złożenia i przetworzenia Państwa go podania o pracę. Jeśli nie wypełnisz wszystkich istniejących pól obowiązkowych lub wypełnisz je tylko częściowo, podanie o pracę, które Państwa interesują, nie będzie mogło zostać wysłane ani przetworzone.

Formularze kontaktowe

•    Jakie dane osobowe są zbierane i w jakim stopniu są przetwarzane?
Dane, które wprowadzasz w naszych formularzach kontaktowych, które podasz w szablonie formularza kontaktowego.

•    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (Zgoda udzielona w formie wyraźnego działania i/lub zachowania)

•    Cel przetwarzania danych
Dane zarejestrowane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego i/lub naszych formularzy kontaktowych wykorzystujemy wyłącznie do przetwarzania rzeczywistego zapytania otrzymanego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Należy pamiętać, że w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, możemy również wysyłać e-maile na podany adres. Ich celem będzie otrzymanie przez Państwa potwierdzenia, że Państwa zapytanie zostało do nas prawidłowo przesłane. Wysłanie e-maila z potwierdzeniem nie jest jednak obowiązkowe. Taki e-mail jest przeznaczony wyłącznie do Państwa informacji.
•    Okres przechowywania
Po przetworzeniu zapytania, zebrane dane są natychmiast usuwane pod warunkiem, że nie mają zastosowania prawne okresy przechowywania danych.

•    Możliwość wycofania i usunięcia
Możliwość wycofania i usunięcia wynika z ogólnych przepisów wskazanych poniżej dotyczących prawa do odstąpienia lub usunięcia danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

•    Konieczność podania danych osobowych
Korzystanie z formularzy kontaktowych jest dobrowolne i nie wynika z wymagań ustawowych ani umownych. Nie jesteś zobowiązany/a do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego - możesz skorzystać z innych możliwości kontaktu dostępnych na naszej stronie internetowej. Jeśli chcesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego, musisz wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Jeśli nie uzupełnisz wymaganych informacji w formularzu kontaktowym albo nie będziesz w stanie wysłać zapytania, niestety nie będziemy w stanie przetworzyć Państwa go zapytania.

Domena logowania/Rejestracja

•    Zakres przetwarzania danych osobowych i gromadzonych danych osobowych Dane rejestracyjne i logowania, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej lub które są Ci podawane.

•    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (Wykonanie postanowień umownych (poprzedzających umowę))

•    Cel przetwarzania danych Masz możliwość skorzystania z osobnej sekcji logowania na naszej stronie internetowej. Aby móc sprawdzić swoje upoważnienie do korzystania z chronionej domeny i/lub chronionych dokumentów, wpisz swoje dane logowania (adres e-mail i/lub nazwę użytkownika i hasło) w odpowiednim formularzu. W razie potrzeby i na Państwa  życzenie, możemy wysłać wiadomość e-mail z danymi logowania i/lub możliwością zresetowania hasła.

•    Okres przechowywania Zebrane dane są przechowywane tak długo, jak posiadasz u nas konto użytkownika.

•    Możliwość sprzeciwu i usunięcia Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO i zażądać usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO. Państwa  prawa i sposób, w jaki możesz je wykonywać, zostały podane na końcu niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

•    Konieczność podania danych osobowych Korzystanie z domeny logowania na naszej stronie internetowej jest wymagane umownie na potrzeby korzystania z chronionej domeny. Korzystanie z treści chronionych za pomocą domeny logowania nie jest możliwe bez podania danych osobowych. Jeśli chcesz korzystać z naszej domeny logowania, musisz wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe (nazwa użytkownika i hasło). Wprowadzanie danych oznacza domyślnie istnienie konta użytkownika. Logowanie nie jest możliwe, jeśli wprowadzone przez Państwa dane są nieprawidłowe. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe dane lub nie wprowadzisz danych logowania, nie możesz korzystać z chronionej domeny. Bez logowania się możesz jednak nadal korzystać z pozostałej części strony internetowej.

Analiza statystyczna wizyt na tej stronie internetowej - WebTracker
Po uzyskaniu dostępu do tej strony internetowej lub poszczególnych plików na stronie internetowej, gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: Adres IP, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do pliku, nazwa pliku, data i godzina dostępu, przesyłane ilości danych i wiadomość o powodzeniu dostępu (tzw. dziennik serwera). Wykorzystujemy te dane dostępowe wyłącznie w formie niespersonalizowanej do ciągłego ulepszania naszej oferty internetowej oraz do celów statystycznych. Dodatkowo, na potrzeby analizy odwiedzin na tej stronie, korzystamy z następujących trackerów internetowych:

•    Google Tag Manager

o    Jakie dane osobowe są zbierane i w jakim stopniu są przetwarzane?

Nasza strona internetowa korzysta z usług spółki Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, w Irlandii (zwanej dalej Google Tag Manager). Google Tag Manager zapewnia platformę techniczną umożliwiającą wykonywanie i wspólne zarządzanie innymi usługami internetowymi i programami do śledzenia stron internetowych za pomocą tzw. „Tagów”. W tym zakresie Google Tag Manager zapisuje pliki cookie na komputerze użytkownika i analizuje Państwa  zachowanie podczas surfowania (tzw. „śledzenie”) pod warunkiem, że narzędzia do śledzenia stron internetowych działają za pomocą aplikacji Google Tag Manager. Dane te wysyłane przez poszczególne tagi zintegrowane z Google Tag Manager, są scentralizowane, przechowywane i przetwarzane przez Google Tag Manager w ramach ujednoliconego interfejsu użytkownika. Wszystkie zintegrowane „Tagi” są przedstawione oddzielnie w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych w zakresie narzędzi zawartych w Google Tag Manager, zapoznaj się z odpowiednią częścią niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz jeżeli włączona zostanie integracja tagów aplikacji Google Tag Manager, dane takie jak, w szczególności, adres IP i aktywność użytkownika, są przesyłane na serwer Google Ireland Limited i są przetwarzane i przechowywane poza Unią Europejską, np. w USA. Komisja Europejska ustaliła, że USA mogą zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, jeśli firma przetwarzająca dane przestrzega zasad Tarczy Prywatności USA-UE, a eksport danych do USA został skonfigurowany w sposób dozwolony. Tak jest w przypadku Google Ireland Limited. Postanowienia zawarte w odpowiedniej części niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności mają zastosowanie do usług internetowych zintegrowanych z Google Tag Manager. Narzędzia śledzenia używane w Google Tag Manager zapewniają, by przed przeniesieniem adres IP został zanonimizowany przez Google Tag Manager poprzez anonimizację IP kodu źródłowego. W ten sposób Google Tag Manager może rejestrować tylko zanonimizowane adresy IP (tak zwane maskowanie IP).

o    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, udzielona na banerze informacyjnym, na korzystanie z plików cookie i śledzenie stron internetowych (Zgoda udzielona w formie wyraźnego działania i/lub zachowania).

o    Cel przetwarzania danych

W naszym imieniu Google korzysta z informacji uzyskanych za pośrednictwem Google Tag Manager w celu oceny odwiedzin witryny internetowej, przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

o    Okres przechowywania

Google przechowuje dane związane z funkcjonowaniem aplikacji Google Tag Manager tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia zamówionej usługi internetowej. Gromadzone i przechowywane dane są zanonimizowane. Jeżeli odniesienie do jakiejkolwiek osoby jest nadal możliwe, dane te są natychmiast usuwane, chyba że podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. W każdym przypadku dane są usuwane po upływie okresu przechowywania danych.

o    Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przesyłaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP), a także przetwarzaniu takich danych przez Google, dezaktywując kod skryptu w przeglądarce, instalując bloker skryptów w przeglądarce lub aktywując ustawienie „Nie śledź”. Dodatkowo, możesz zapobiec rejestrowaniu w Google danych generowanych za pomocą plików cookie Google i związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zasady bezpieczeństwa i prywatności Google są dostępne na stronie https://policies.google.com/privacy.

•    Google-Analytics

o    Zakres przetwarzania danych osobowych
Nasza strona internetowa korzysta z usług śledzenia stron internetowych spółki Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, w Irlandii (zwanej dalej Google Analytics). W ramach działań związanych ze śledzeniem stron internetowych, Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej i Twoich zachowań związanych z surfowaniem (tzw. Śledzenie). Przeprowadzamy tę analizę w oparciu o usługę śledzenia Google Analytics, aby stale optymalizować naszą ofertę internetową i zwiększać jej dostępność. Podczas korzystania z naszej strony internetowej, dane takie jak, w szczególności, adres IP i aktywność użytkownika, są przesyłane na serwer Google Ireland Limited. Przeprowadzamy tę analizę w oparciu o usługę śledzenia Google, aby stale optymalizować naszą ofertę internetową i zwiększać jej dostępność. Podobnie, potrzebujemy śledzenia stron internetowych ze względów bezpieczeństwa. Śledzenie stron internetowych umożliwia nam wykrywanie ewentualnych ataków osób trzecich na naszą stronę internetową. Dzięki informacjom dostarczonym przez moduł śledzenia stron internetowych możemy podjąć skuteczne środki zaradcze i chronić dane osobowe, które przetwarzamy, przed takimi cyberatakami. Dzięki aktywacji anonimizacji IP w kodzie śledzenia Google Analytics na tej stronie internetowej, Twój adres IP jest anonimizowany przez Google Analytics przed transmisją. Ta strona korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony przez operatora gat._anonymizeIp () w celu umożliwienia wyłącznie anonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. maskowania IP).

o    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, udzielona na banerze informacyjnym, na korzystanie z plików cookie i śledzenie stron internetowych (Zgoda udzielona w formie wyraźnego działania i/lub zachowania).

o    Cel przetwarzania danych
W naszym imieniu Google korzysta z tych informacji w celu oceny odwiedzin witryny internetowej, przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Podobnie, potrzebujemy śledzenia stron internetowych ze względów bezpieczeństwa. Śledzenie stron internetowych umożliwia nam wykrywanie ewentualnych ataków osób trzecich na naszą stronę internetową. Dzięki informacjom dostarczonym przez moduł śledzenia stron internetowych możemy podjąć skuteczne środki zaradcze i chronić dane osobowe, które przetwarzamy, przed takimi cyberatakami.

o    Okres przechowywania
Google przechowuje dane istotne dla świadczenia usługi śledzenia stron internetowych tylko tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia zleconych usług internetowych. Gromadzone i przechowywane dane są zanonimizowane. Jeżeli odniesienie do jakiejkolwiek osoby jest nadal możliwe, dane te są natychmiast usuwane, chyba że podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. W każdym przypadku dane są usuwane po upływie okresu przechowywania danych.

o    Możliwości sprzeciwu i usunięcia
Możesz zapobiec rejestrowaniu i przesyłaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP), a także przetwarzaniu takich danych przez Google, dezaktywując kod skryptu w przeglądarce lub aktywując ustawienie „Nie śledź”. Dodatkowo, możesz zapobiec rejestrowaniu w Google danych generowanych za pomocą plików cookie Google i związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zasady bezpieczeństwa i prywatności Google są dostępne na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integracja zewnętrznych usług internetowych i przetwarzanie danych poza UE
Nasza strona internetowa korzysta z aktywnych treści zewnętrznych dostawców, tj. tzw. usług internetowych. Po wejściu na naszą stronę internetową, ci zewnętrzni dostawcy mogą otrzymywać dane osobowe dotyczące Państwa j wizyty na naszej stronie internetowej. W tym kontekście, dane mogą być przetwarzane poza granicami UE. Możesz temu zapobiec, instalując odpowiednią wtyczkę lub dezaktywując wykonywanie skryptów w przeglądarce. Może to skutkować ograniczeniami funkcjonalnymi odwiedzanej strony internetowej.

Korzystamy z następujących zewnętrznych usług internetowych:

•    Doubleclick
Usługa Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Google Doubleclick) jest pobierana na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym, Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Doubleclick. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes stanowi bezbłędne działanie strony internetowej. Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych znajdują się w Oświadczeniu o ochronie prywatności Doubleclick: https://policies.google.com/privacy

Możesz zapobiec rejestrowaniu, a także przetwarzaniu danych przez Doubleclick, dezaktywując wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów.

•    Google
Usługa Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Google) jest pobierana na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym, Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes stanowi bezbłędne działanie strony internetowej. Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych znajdują się w Oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

Możesz zapobiec rejestrowaniu, a także przetwarzaniu danych przez Google, dezaktywując wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów.

•    Mapy Google

o    Jakie dane osobowe są zbierane i w jakim stopniu są przetwarzane?
Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu map firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Maps). W witrynie internetowej aplikacja Google Maps jest zintegrowana poprzez Google API w celu wizualizacji informacji o położeniu i wyświetlania ich w formie mapy. Aby wyświetlić mapę, przetwarzanie adresu IP przez Google Maps jest technicznie konieczne. W odniesieniu do innych usług internetowych zintegrowanych za pośrednictwem Google APIs obowiązują przepisy zawarte w odpowiedniej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w Google APIs.

o    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Artykuł 6 lit. f RODO (Uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest dostarczenie wizualnej prezentacji ogólnej informacji o lokalizacji w Internecie.

o    Cel przetwarzania danych
Google korzysta z informacji uzyskanych za pośrednictwem Map Google w naszym imieniu, aby wyświetlić Ci mapę. Dzięki Mapom Google możesz znaleźć nas szybciej i dokładniej niż za pomocą prostej, nieinteraktywnej mapy drogowej.

o    Okres przechowywania
Google przechowuje dane związane z funkcjonowaniem aplikacji Mapy Google tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia zamówionej usługi internetowej. Gromadzone i przechowywane dane są zanonimizowane. Jeżeli odniesienie do jakiejkolwiek osoby jest nadal możliwe, dane te są natychmiast usuwane, chyba że podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. W każdym przypadku dane są usuwane po upływie okresu przechowywania danych.

o    Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Możesz zapobiec rejestrowaniu i przesyłaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP), a także przetwarzaniu takich danych przez Google, dezaktywując kod skryptu w przeglądarce, instalując bloker skryptów w przeglądarce lub aktywując ustawienie „Nie śledź”. Zasady bezpieczeństwa i prywatności Google są dostępne na stronie https://policies.google.com/privacy.

o    Wspólne przetwarzanie
Zawarliśmy umowę o wspólnym przetwarzaniu z Google w zakresie Map Google. Ich treść jest udostępniana na stronie https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.

•    Google APIS
Usługa Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Google APIS) jest pobierana na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym, Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Google APIS. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes stanowi bezbłędne działanie strony internetowej. Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych znajdują się w Oświadczeniu o ochronie prywatności Google APIS: https://policies.google.com/privacy

Możesz zapobiec rejestrowaniu, a także przetwarzaniu danych przez Google APIS, dezaktywując wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów.

•    Gstatic
Usługa Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Gstatic) jest pobierana na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym, Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Gstatic. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes stanowi bezbłędne działanie strony internetowej. Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych znajdują się w Oświadczeniu o ochronie prywatności Gstatic: https://policies.google.com/privacy

Możesz zapobiec rejestrowaniu, a także przetwarzaniu danych przez Gstatic, dezaktywując wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów.

•    JQuery
Serwis internetowy The Linux Foundation, 1 Letterman Drive, Building D, Suite D4700, CA 94129 San Francisco, USA (zwany dalej jQuery) jest pobierany na naszej stronie internetowej. Jeśli aktywowałeś/aś skrypt Java w przeglądarce i nie masz zainstalowanego blokowania Java Script, przeglądarka może przesyłać dane osobowe do JQuery. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych znajdują się w Oświadczeniu o ochronie prywatności Jquery: https://js.foundation/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/JS-Foundation-IP-Policy.pdf

Możesz zapobiec rejestrowaniu, a także przetwarzaniu danych przez JQuery, dezaktywując wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów.

•    Youtube
Usługa Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Youtube) jest pobierana na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym, Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do YouTube. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes stanowi bezbłędne działanie strony internetowej. Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych znajdują się w Oświadczeniu o ochronie prywatności Youtube: https://policies.google.com/privacy

Możesz zapobiec rejestrowaniu, a także przetwarzaniu danych przez Youtube, dezaktywując wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów.

•    Google reCaptcha
Usługa Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Google reCaptcha) jest pobierana na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym, Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Google reCAPTCHA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes stanowi bezbłędne działanie strony internetowej. Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych znajdują się w Oświadczeniu o ochronie prywatności Google reCaptcha: https://policies.google.com/privacy

Możesz zapobiec rejestrowaniu, a także przetwarzaniu danych przez Google reCaptcha, dezaktywując wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów.

Informacje dotyczące korzystania z plików cooki

Zakres przetwarzania danych osobowych

Integrujemy i wykorzystujemy pliki cookie na różnych stronach, w celu umożliwienia działania pewnych funkcji naszej strony internetowej oraz integracji zewnętrznych usług internetowych. Tak zwane „pliki cookie” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane przez przeglądarkę użytkownika na urządzeniu dostępowym. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który identyfikuje Twoją przeglądarkę, gdy powracasz na naszą stronę internetową. Czynność zapisywania pliku cookie jest również określana, jako „ustawienie pliku cookie”. W ten sposób pliki cookie mogą być ustawiane zarówno przez samą stronę internetową, jak i przez zewnętrzne serwisy internetowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Stosowna podstawa prawna wynika z Tabeli Plików Cookie zamieszczonej poniżej.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku plików cookie zbieranych w oparciu o uzasadniony interes, naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalności naszej strony internetowej i jej zintegrowanych usług (technicznie niezbędne pliki cookie). Ponadto, pliki cookie sprawią, że są one bardziej przyjazne dla użytkownika i zapewniają bardziej zindywidualizowane adresowanie. Pod tym względem, postawiliśmy znak równości pomiędzy Twoimi a naszymi interesami.

Za pomocą technologii cookies możemy identyfikować, analizować i śledzić poszczególnych użytkowników witryny tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na używanie plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są wprowadzane przez naszą stronę internetową i/lub przez zewnętrzne serwisy internetowe w celu zachowania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy jej przyjazności dla użytkownika lub realizacji celu, na który wyraziłeś/aś zgodę. Technologia plików cookie umożliwia nam również identyfikację poszczególnych użytkowników za pomocą pseudonimów, np. indywidualnego lub losowego identyfikatora, dzięki czemu jesteśmy w stanie oferować bardziej dopasowane usługi. Szczegóły podano w poniższej tabeli.

Okres przechowywania

Poniższe pliki cookie są przechowywane w przeglądarce do momentu ich usunięcia lub, w przypadku sesyjnego pliku cookie, do czasu wygaśnięcia sesji. Szczegóły podano w poniższej tabeli.

Możliwość sprzeciwu, wycofania zgody i usunięcia

Możesz ustawić swoją przeglądarkę według własnego uznania tak, aby pliki cookie były zasadniczo blokowane. Następnie, możesz zadecydować o akceptacji plików cookie lub zasadniczo wszystkich plików cookie odrębnie dla każdego przypadku. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. w celu wykrycia, że urządzenie dostępowe jest już połączone z naszą stroną internetową (stałe pliki cookie) lub do przechowywania ostatnio oglądanych ofert (sesyjne pliki cookie). Jeśli wyraziłeś/aś wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, możesz wycofać ją w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że nie będzie mieć to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed wycofaniem zgody.

Bezpieczeństwo danych i ochrona danych, komunikacja e-mailowa

Państwa  dane osobowe będą chronione przed dostępem osób trzecich za pomocą środków technicznych i organizacyjnych stosowanych podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania tych danych. W przypadku niezaszyfrowanej wiadomości przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie można zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych na ścieżce transmisji do naszych systemów informatycznych, dlatego w przypadku wysoce poufnych informacji zalecamy szyfrowanie e-maili lub korzystanie z usług pocztowych.

Prawo do informacji i wniosków o sprostowanie - Usunięcie i ograniczenie danych - Cofnięcie zgody - Prawo do sprzeciwu

Prawo do otrzymania informacji

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W takim przypadku mają Państwo prawo do uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób (por. art. 15 ust. 4 RODO). Chętnie dostarczymy Państwu również kopię danych.

Wniosek o korektę
Zgodnie z art. 16 RODO, mają Państwo prawo do skorygowania w każdej chwili nieprawidłowo zapisanych danych osobowych (takich jak adres, nazwisko itp.). W każdej chwili mogą Państwo również poprosić o uzupełnienie zapisanych u nas danych. Odpowiednia korekta zostanie dokonana natychmiast.

Prawo do usunięcia danych osobowych
Zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO mają Państwo prawo zażądać usunięcia zebranych danych osobowych: jeżeli:

 • jeżeli nie są one już potrzebne;
 • z powodu cofnięcia Państwa zgody, podstawa prawna przetwarzania przestała istnieć bez zastępstwa;
 • zgłosiłeś zastrzeżenie do przetwarzania i nie ma żadnych uzasadnionych powodów do przetwarzania;
 • Państwa dane są przetwarzane bezprawnie;
 • obowiązek prawny czyni to koniecznym lub przeprowadzono badanie zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.;Zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, prawo to nie istnieje, jeżeli:
 • przetwarzanie jest niezbędne do egzekwowania prawa do wolności słowa i informacji
 • Państwa dane zostały zebrane na podstawie zobowiązania prawnego;
 • przetwarzanie jest konieczne ze względu na interes publiczny;
 • dane te są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO mają Państwo prawo w indywidualnych przypadkach zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Tak jest w przypadku, gdy
 • poprawność danych osobowych jest kwestionowana przez użytkownika;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie wyrażasz zgody na jego usunięcie;
 • dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale zebrane dane są wykorzystywane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • sprzeciw wobec przetwarzania został wniesiony zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nadal nie jest jasne, które interesy przeważają nad sprzeciwem.

Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO), mogą Państwo w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania przeprowadzonego na podstawie Państwa zgody aż do odwołania.

Prawo do sprzeciwu
Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, które zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie uzasadnionego interesu). Prawo to przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy istnieją szczególne okoliczności, które przemawiają przeciwko przechowywaniu i przetwarzaniu.

Jak mogę skorzystać z przysługujących mi praw?
Możesz w każdej chwili skorzystać z przysługujących Ci praw, kontaktując się z nami zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80
40885 Ratingen
E-Mail: Info_de@huennebeck.com
Tel.: +49 2102 937-1

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do przekazywania dotyczących Państwa danych osobowych. Dane będą dostarczane przez nas w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie. Dane te mogą być przesłane albo do siebie, albo do wyznaczonej przez Państwa osoby odpowiedzialnej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO dostarczymy Państwu na żądanie następujące dane:

- Dane, które zostały zebrane na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

- dane, które otrzymaliśmy od Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w ramach istniejących umów;

- dane, które zostały przetworzone w ramach zautomatyzowanej procedury.

Przekazujemy dane osobowe bezpośrednio do wybranej przez Państwa osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie możliwe. Należy pamiętać, że nie wolno nam przekazywać danych, które naruszają wolności i prawa innych osób zgodnie z art. 20 ust. 4 RODO.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO

Jeśli podejrzewają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane na naszej stronie w sposób nielegalny, mogą Państwo oczywiście w każdej chwili uzyskać sądowe wyjaśnienie problemu. Ponadto, każda inna możliwość prawna jest dla Państwa dostępna. Niezależnie od tego mają Państwo możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO. Zgodnie z art. 77 RODO ma Pan/Pani prawo do odwołania się w państwie członkowskim UE, w którym ma Pan/Pani miejsce zamieszkania, w którym pracuje Pan/Pani lub w którym wystąpiło domniemane naruszenie, tzn. może Pan/Pani wybrać organ nadzorczy, do którego zwraca się Pan/Pani z wyżej wymienionych miejsc. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje Państwa następnie o statusie i wynikach złożenia skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środków prawnych zgodnie z art. 78 RODO.

Dziękujemy. Wiadomość została pomyślnie przesłana.

Pobierz case study

Select language

Don’t have an account?

Register for access

Forgot password? Reset Your Hünnebeck Password