Toolbox

Impressum

Publikacja

Hünnebeck Polska Sp. z o.o.
Zarząd: Piotr Panek (Prezes)

NIP 123-00-31-944
Regon 010839440
KRS 0000127695
Kapitał zakładowy 14 860 000 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba:
Łubna 55, 05-532 Baniocha
Tel.: +48 22 231 23 00, Fax: +48 22 231 23 90

Odpowiedzialność za zawartość: Wiktor Pasek
Zdjęcia i ilustracje: archiwum Hünnebeck

Informacja:

Hunnebeck Polska Sp. z o.o. stale kontroluje i uaktualnia informacje zawarte na tej stronie. Jednak pomimo dołożenia wszelkich starań nadal istnieje możliwość pojawienia się informacji nieaktualnych. Firma nie gwarantuje dokładności i kompletności zawartych na stronie informacji.
Zawartość, struktura i wygląd strony internetowej Hunnebeck Polska Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim.

Dziękujemy. Wiadomość została pomyślnie przesłana.

Pobierz case study

Select language

Don’t have an account?

Register for access

Forgot password? Reset Your Hünnebeck Password