Home Diensten

Projectmanagement

Toolbox

Projectmanagement

Efficiënte planning voor bekisting en steigers


Projectmanagement

Indien u dat wenst, kunnen wij de volledige projectontwikkeling voor u overnemen: van een uitgebreide probleemanalyse en gedetailleerde technische planning tot en met de proces-, cyclus- en tijdsplanning - inclusief het ter beschikking stellen van een ervaren coördinator. Zo bevrijden we u van onnodige risico's en helpen we u om in alle opzichten de beste resultaten te behalen.

1. Fase: Situatieanalyse

Definitie en analyse van alle relevante gegevens, premissen en voorwaarden van de klant. Bijvoorbeeld: Specificaties, tijdsplanning, werktijden per dag, werkdagen per week, stilstandtijden voor plaat- en wandbekisting, betonoppervlaktekwaliteiten, veiligheidssteigers enz.

2. Fase: Technische voorplanning en kostenraming

Om de kosten te bepalen worden alle details over het systeem en de uitvoering bepaald. Het resultaat hiervan is: systeemkeuze, bouwvolgorde en cyclusplanning, hoeveelheden, aantal kolommen en medewerkers, ruwe tijdsplanning, applicatie- en inzetschetsen, berekening van de aangeboden diensten volgens de specificaties van het contract en aanbiedingsprijs inclusief technische functiebeschrijvingen.

3. Fase: Gedetailleerd ontwerp

Na de beslissing van de klant wordt het gebruik van de apparatuur op schema gepland. Deze planningsfase omvat een gedetailleerde technische planning, bekistingslay-outplannen met materiaallijsten, het opstellen van hoogte- en montageschema's, statische berekeningen, planning en provisie. Deze fase wordt afgerond met de levering van alle apparatuur volgens planning, een aan de bouwplaats aangepaste materiaalbeschrijving, vergelijking van de prestaties, bepaling van de redenen voor de vertraging en aanbeveling van passende tegenmaatregelen, deelname aan de besprekingen op de bouwplaats (volgens het bestek), ontlasting van het terreinbeheer door de bekistingscoördinator die door ons wordt aangesteld.

4. Fase: Projectafsluiting

Ondersteuning bij facturering, retourzending, nacalculatie inclusief het voeren van de eindbesprekingen. Door u al in de aanbestedingsfase te ondersteunen, zorgen wij voor de hoogst mogelijke reken- en planningsbetrouwbaarheid. Tijdens de implementatie werkt ons projectteam zij aan zij met uw medewerkers om te zorgen voor veilige, vlotte en tijdige processen. Een perfecte organisatie en coördinatie zijn de sleutels tot succes.

Wij ondersteunen u graag bij uw volgende project! We kijken ernaar uit om van u te horen.

Neem contact met ons op

DANK U WEL. Uw sollicitatie is succesvol verzonden

Project downloaden

Select language

Don’t have an account?

Register for access

Forgot password? Reset Your Hünnebeck Password