Toolbox

Kennisgeving bescherming persoonsgegevens

Gegevensprivacy

Onze contactgegevens (gegevensbeheerder):
Hünnebeck in the Netherlands
Kwartelweg 6A
4791 RP Klundert, NB
Tel.: +31 (0) 168 387 440
Info_nl@huennebeck.com

Dank u voor uw bezoek aan onze website https://www.huennebeck.com en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens, zoals uw geboortedatum, naam, telefoonnummer, adres, enz. is voor ons van groot belang.

Deze Privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze webpagina bezoekt. Onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR). De volgende privacyverklaring is bedoeld om te voldoen aan de informatieplicht op grond van de GDPR. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in bijvoorbeeld artikel 13 en artikel 14 e.v. van de GDPR.

Terbeschikkingstelling van onze website
U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een van onze website pagina's wordt bezocht, slaat de webserver automatisch alleen het IP-adres, de datum en tijd van uw aanvraag, het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), de inhoud van uw aanvraag (specifieke site), de toegangsstatus/http-statuscode, de respectieve hoeveelheid verzonden gegevens, de website van waaruit de aanvraag wordt verzonden, de browser, het besturingssysteem en de interface, evenals de taal en versie van de browsersoftware op. Deze gegevens worden nooit specifiek voor uw persoon opgeslagen. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van onze site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Indien het IP-adres als persoonlijk moet worden beschouwd, wordt het uiterlijk na 90 dagen gewist, tenzij er andere dwingende redenen zijn om dit niet te doen.

Speciale functies van de website
Onze webpagina biedt u verschillende functies, voor het gebruik waarvan wij persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en opslaan. We leggen hieronder uit wat er met deze gegevens gebeurt:

Sollicitatieformulier
- Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?
De gegevens die u invult en eventueel uploadt in de velden van het sollicitatieformulier worden verwerkt voor het onderstaande doel.

- Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Artikel 6, lid 1, onder b) BBPR (Prestatie van (pre)contractuele maatregelen)

- Doel van de gegevensverwerking
Verificatie en verwerking van de aanvraagdocumenten die u via het formulier uploadt.

- Opslagtermijn
De gegevens worden gewist zodra de sollicitatie is verwerkt en er geen legitiem belang meer is bij de verdere opslag van de sollicitatiegegevens. Daarom worden uw sollicitatiedocumenten uiterlijk na 6 maanden verwijderd, tenzij er een arbeidsverhouding is vastgesteld.

- Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 GDPR en verzoeken om verwijdering van de gegevens in overeenstemming met artikel 17 GDPR. Uw rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, staan vermeld op het einde van deze Privacyverklaring.

- Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken
De gegevens in het sollicitatieformulier zijn noch wettelijk noch contractueel verplicht, maar zijn wel nodig voor het indienen en verwerken van uw sollicitatie. Als u niet alle bestaande verplichte velden invult of slechts gedeeltelijk invult, kan de sollicitatie waarin u geïnteresseerd bent niet worden verzonden of verwerkt.

Contactformulier(en)
- Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?
De gegevens die u invult in onze contactformulieren, die u in het invoerscherm van het contactformulier invult.

- Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Artikel 6, lid 1, onder a), van het BBPR (Toestemming verleend door middel van een duidelijke positieve actie en/of gedraging)

- Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken de gegevens die via ons contactformulier en/of onze contactformulieren worden geregistreerd uitsluitend voor de verwerking van de feitelijke contactaanvraag die via het contactformulier wordt ontvangen. Om op uw aanvraag te kunnen reageren, kunnen wij ook e-mails sturen naar het opgegeven adres. Het doel hiervan is dat u een bevestiging ontvangt dat uw aanvraag correct aan ons is doorgegeven. Het verzenden van de bevestigingsmail is echter niet verplicht voor ons en is alleen bedoeld voor uw informatie.

- Opslagtermijn
Na de verwerking van uw aanvraag worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaartermijnen gelden.

- Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering
De mogelijkheid tot herroeping en verwijdering vloeit voort uit de algemene bepalingen die hierna worden uiteengezet met betrekking tot het herroepingsrecht en het recht op verwijdering overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming.

- Noodzaak tot het verstrekken van persoonsgegevens
Het gebruik van contactformulieren is vrijelijk toegestaan en is noch wettelijk noch contractueel verplicht. U bent niet verplicht om contact met ons op te nemen via het contactformulier, maar u kunt ook gebruik maken van de andere contactmogelijkheden op onze webpagina. Indien u gebruik wilt maken van ons contactformulier, dient u de als verplicht aangeduide velden in te vullen. Als u niet de vereiste gegevens in het contactformulier invult, kunt u de aanvraag niet verzenden of kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Login Domein / Registratie
- Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens en de verzamelde persoonsgegevens
De registratie- en logingegevens die u op onze webpagina invoert of die aan u worden meegedeeld.

- Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Artikel 6, lid 1, onder b) BBPR (Prestatie van (pre)contractuele maatregelen)

- Doel van de gegevensverwerking
U heeft de mogelijkheid om een aparte login sectie te gebruiken op onze website. Om uw toestemming voor het gebruik van het beschermde domein en/of beschermde documenten te kunnen controleren, dient u uw inloggegevens (e-mail en/of gebruikersnaam en wachtwoord) in het betreffende formulier in te vullen. Indien nodig en op uw verzoek kunnen wij u een e-mail sturen met de inloggegevens en/of de mogelijkheid om uw wachtwoord te laten resetten.

- Opslagtermijn
De verzamelde gegevens worden opgeslagen zolang u een gebruikersaccount bij ons heeft.

- Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 GDPR en verzoeken om verwijdering van de gegevens in overeenstemming met artikel 17 GDPR. Uw rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, staan vermeld op het einde van deze Privacyverklaring.

- Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken
Het gebruik van het inlogdomein op onze website is contractueel verplicht voor het gebruik van het beschermde domein. Het gebruik van de via het login-domein beschermde inhoud is niet mogelijk zonder het verstrekken van de persoonlijke gegevens. Indien u gebruik wilt maken van ons inlogdomein, dient u de verplichte velden in te vullen (gebruikersnaam en wachtwoord). Het invoeren van gegevens impliceert het bestaan van een gebruikersaccount. Inloggen is niet mogelijk als de door u ingevoerde gegevens onjuist zijn. Als u onjuiste gegevens invoert of de inloggegevens niet invult, kunt u geen gebruik maken van het beveiligde domein. U kunt echter wel de rest van de webpagina blijven gebruiken zonder in te loggen.

Statistische analyse van de bezoeken aan deze website - WebTracker
Bij toegang tot deze webpagina of individuele bestanden op de webpagina, verzamelen, verwerken en bewaren wij de volgende gegevens: IP-adres, website van waaruit het bestand is opgevraagd, naam van het bestand, datum en tijd van de toegang, overgedragen gegevensvolumes en bericht over het succes van de toegang (het zogenaamde weblogboek). Wij gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-persoonlijke vorm voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden. Daarnaast gebruiken we de volgende webtrackers voor de analyse van de bezoeken aan deze website:

- Google Tag Manager

o Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?
Onze website maakt gebruik van de service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform om andere webservices en web-trackingprogramma's uit te voeren en gezamenlijk te beheren door middel van de zogenaamde "Tags". In dit verband slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (de zogenaamde "tracking"), voor zover de web-trackingtools door middel van de Google Tag Manager worden uitgevoerd. Deze gegevens die door de afzonderlijke, in de Google Tag Manager geïntegreerde tags worden verzonden, worden door Google Tag Manager gecentraliseerd, opgeslagen en verwerkt onder een uniforme gebruikersinterface. Alle geïntegreerde "Tags" worden in deze Privacyverklaring opnieuw afzonderlijk gepresenteerd. Meer informatie over de gegevensbescherming van de in de Google Tag Manager geïntegreerde tools vindt u in het overeenkomstige gedeelte van deze privacyverklaring. Tijdens het gebruik van onze website en als de integratie van de tags van Google Tag Manager is geactiveerd, worden gegevens zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten overgedragen aan de server van Google Ireland Limited en buiten de Europese Unie, bijv. in de VS, verwerkt en opgeslagen. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming kunnen bieden, als het gegevensverwerkende bedrijf zich heeft aangesloten bij het US-EU Privacy Shield en de gegevensexport naar de VS op een toegestane manier is geconfigureerd. Dit is het geval bij Google Ireland Limited. De bepalingen in het betreffende deel van deze privacyverklaring zijn van toepassing op de webservices die met Google Tag Manager zijn geïntegreerd. De in de Google Tag Manager gebruikte trackingtools zorgen ervoor dat het IP-adres vóór de overdracht door Google Tag Manager wordt geanonimiseerd door middel van de IP-anonimisering van de broncode. Op deze manier is Google Tag Manager in staat om alleen geanonimiseerde IP-adressen op te nemen (zogenaamde IP-masking).

o Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking de toestemming die u in de infobanner geeft voor het gebruik van cookies en webtracking (Toestemming gegeven door een duidelijke positieve actie en/of gedraging).

o Doel van de gegevensverwerking
In opdracht van ons gebruikt Google de via de Google Tag Manager verkregen informatie om uw bezoek aan de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en van het internet te leveren.

o Opslagtermijn
Google zal de gegevens die relevant zijn voor de functie van de Google Tag Manager alleen opslaan zolang dit nodig is om de gecontracteerde webservice te kunnen leveren. De gegevens worden verzameld en opgeslagen op een geanonimiseerde manier. Indien een persoonsgerelateerde verwijzing toch mogelijk is, worden de gegevens onmiddellijk gewist, tenzij ze onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht. In alle gevallen worden de gegevens na afloop van de bewaartermijn gewist.

o Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
U kunt de opname en overdracht van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblokkering in uw browser te installeren of de instelling "Niet volgen" van uw browser te activeren. Bovendien kunt u de registratie met Google van de door het Google-cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief het IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die onder de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbaar is. Het veiligheids- en privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy.

- Google-Analytics

o Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Onze website maakt gebruik van de web-tracking service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Google Analytics). Binnen de webtrackingactiviteit maakt Google Analytics gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van onze website en van uw surfgedrag mogelijk maken (de zogenaamde Tracking). Wij voeren deze analyse uit op basis van de Tracking-service van Google Analytics om ons internetaanbod voortdurend te optimaliseren en de beschikbaarheid ervan te verbeteren. Tijdens het gebruik van onze website worden gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, doorgegeven aan de server van Google Ireland Limited. Wij voeren deze analyse uit op basis van de Tracking-service van Google om ons internetaanbod voortdurend te optimaliseren en de beschikbaarheid ervan te verbeteren. Ook hebben we om veiligheidsredenen webtracking nodig. Met webtracking kunnen we mogelijke aanvallen van derden op onze website opsporen. Door de informatie van de webtracker kunnen we efficiënte tegenmaatregelen nemen en de persoonlijke gegevens die we verwerken beschermen tegen dergelijke cyberaanvallen. Door de activering van de IP-anonimisering binnen de Google Analytics-trackingcode van deze website wordt uw IP-adres door Google Analytics geanonimiseerd voordat het wordt verzonden. Deze website maakt gebruik van een Google Analytics-trackingcode, die is uitgebreid met de gat._anonymizeIp(); operator, om alleen een geanonimiseerde registratie van IP-adressen mogelijk te maken (de zogenaamde IP-afscherming).

o Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking de toestemming die u in de infobanner geeft voor het gebruik van cookies en webtracking (Toestemming gegeven door een duidelijke positieve actie en/of gedraging).

o Doel van de gegevensverwerking
In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om uw bezoek aan de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Ook hebben we om veiligheidsredenen een webtracking nodig. Met webtracking kunnen we mogelijke aanvallen van derden op onze website opsporen. Door de informatie die door de webtracker wordt verstrekt, kunnen we efficiënte tegenmaatregelen nemen en de persoonlijke gegevens die we verwerken beschermen tegen dergelijke cyberaanvallen.

o Opslagtermijn
Google zal de gegevens die relevant zijn voor de levering van de webtrackingdienst slechts zolang opslaan als nodig is voor de levering van de gecontracteerde webdienst. De gegevens worden verzameld en opgeslagen op een geanonimiseerde manier. Indien een persoonsgerelateerde verwijzing toch mogelijk is, worden de gegevens onmiddellijk gewist, tenzij ze onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht. In alle gevallen worden de gegevens na afloop van de bewaartermijn gewist.

o Mogelijkheden om bezwaar te maken en verwijdering te verkrijgen
U kunt de registratie en overdracht van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of de instelling "Niet volgen" van uw browser te activeren. Bovendien kunt u de registratie met Google van de door het Google-cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief het IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Het veiligheids- en privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integratie van externe webdiensten en gegevensverwerking buiten de EU
Onze website maakt gebruik van actieve inhoud van externe aanbieders, de zogenaamde webservices. Bij toegang tot onze website kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze webpagina ontvangen. In dit verband kunnen gegevens buiten de EU worden verwerkt. U kunt dit voorkomen door een geschikte plugin te installeren of door de uitvoering van scripts in uw browser te deactiveren. Dit kan leiden tot functionele beperkingen van de website die u bezoekt.

Wij maken gebruik van de volgende externe webservices:

- Doubleclick
Een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Doubleclick) wordt gedownload op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom kan uw browser persoonlijke gegevens naar Doubleclick sturen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Het rechtmatige belang is gelegen in een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. Voor meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring van Doubleclick: https://policies.google.com/privacy

U kunt de opname en de verwerking van uw gegevens voorkomen door te dubbelklikken, door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

- Google
Een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Google) wordt gedownload op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google sturen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Het rechtmatige belang is gelegen in een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy

U kunt de opname en de verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

- Google Maps

o Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?

Op onze website gebruiken wij Google Maps (een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) om onze locaties in de Google Maps plug-in weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden de voor het gebruik noodzakelijke gegevens doorgegeven. Zie voor meer informatie de servicevoorwaarden van Google Maps (https://maps.google.com/help/terms_maps.html).

o Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Artikel 6, onder f), BBPR (rechtmatig belang). Ons legitiem belang is om u een visuele voorstelling te geven van de algemene weergave van locatiedetails op het internet.

o Doel van de gegevensverwerking
Google zal de via Google Maps verkregen informatie namens ons gebruiken om de kaart voor u te tonen. Met Google Maps kunt u ons sneller en nauwkeuriger vinden dan met een eenvoudige niet-interactieve routekaart.

o Opslagtermijn
Google zal de voor de functie van Google Maps relevante gegevens slechts zolang opslaan als nodig is voor het leveren van de gecontracteerde webdienst. De gegevens worden verzameld en opgeslagen op een geanonimiseerde manier. Als er toch een verwijzing naar een persoon mogelijk is, worden de gegevens onmiddellijk gewist, tenzij er sprake is van wettelijke bewaarplicht. In alle gevallen worden de gegevens na afloop van de bewaartermijn gewist.

o Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
U kunt de opname en overdracht van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblokkering in uw browser te installeren of de instelling "Niet volgen" van uw browser te activeren. Het veiligheids- en privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy.

o Gezamenlijke verwerking
We hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst met Google gesloten met betrekking tot Google Maps. De inhoud daarvan is beschikbaar op https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.

- Google APIS
Een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Google APIS) wordt gedownload op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google APIS sturen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Het rechtmatige belang is gelegen in een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google APIS: https://policies.google.com/privacy.

U kunt de opname en de verwerking van uw gegevens door Google APIS voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

- Gstatic
Een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Gstatic) wordt gedownload op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom kan uw browser persoonlijke gegevens naar Gstatic sturen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Het rechtmatige belang is gelegen in een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. Voor meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring van Gstatic: https://policies.google.com/privacy.

U kunt de opname en de verwerking van uw gegevens door Gstatic voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

- JQuery
Een webservice van The Linux Foundation, 1 Letterman Drive, Building D, Suite D4700, CA 94129 San Francisco, USA (hierna JQuery genoemd) wordt op onze website gedownload. Als u het Java script in uw browser heeft geactiveerd en er geen Java Script blocker is geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens aan JQuery doorgeven. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Jquery: https://js.foundation/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/JS-Foundation-IP-Policy.pdf.

U kunt de opname en de verwerking van uw gegevens door JQuery voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

- Youtube
Een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna Youtube genoemd) wordt op onze website gedownload. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom kan uw browser persoonlijke gegevens naar Youtube sturen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Het rechtmatige belang is gelegen in een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. Voor meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring van Youtube: https://policies.google.com/privacy.

U kunt de registratie en de verwerking van uw gegevens door Youtube voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

- Google reCaptcha
Een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Google reCaptcha) wordt gedownload op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google reCaptcha sturen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Het rechtmatige belang is gelegen in een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google reCaptcha: https://policies.google.com/privacy.

U kunt de opname en de verwerking van uw gegevens door Google reCaptcha voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

Informatie over het gebruik van cookies

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Wij integreren en gebruiken cookies op verschillende pagina's, om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en om externe webservices te integreren. De zogenaamde "cookies" zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw toegangsapparaat kunnen worden opgeslagen. Deze tekstbestanden bevatten een kenmerkende string die de browser op een unieke manier identificeert, wanneer u terugkeert naar onze website. Het opslaan van het cookie-bestand wordt ook wel "het plaatsen van een cookie" genoemd. Zo kunnen cookies zowel door de website zelf als door externe webservices worden ingesteld.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Artikel 6, lid 1, onder f), BBPR (rechtmatig belang) en artikel 6, lid 1, onder a), respectievelijk artikel 9, lid 1, onder a), BBPR (instemming).

De toepasselijke rechtsgrondslag vloeit voort uit de cookietabel die hieronder in dit deel wordt gegeven. In het algemeen is het voor de cookies die op basis van een legitiem belang worden verzameld, ons legitieme belang om de functionaliteit van onze website en van de geïntegreerde diensten (technisch noodzakelijke cookies) te waarborgen. Daarnaast kan het zijn dat cookies deze gebruiksvriendelijker maken en zorgen voor een meer geïndividualiseerde adressering. In dit opzicht hebben we uw belangen in evenwicht gebracht met ons belang.

Met behulp van de cookie-technologie kunnen we individuele websitebezoekers alleen identificeren, analyseren en volgen als de websitebezoeker heeft ingestemd met het gebruik van cookies volgens artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR.

Doel van de gegevensverwerking
De cookies worden door onze website en/of door de externe webdiensten geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren of het met uw toestemming aangegeven doel na te streven. De cookie-technologie stelt ons ook in staat om individuele bezoekers te identificeren door middel van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele of willekeurige ID, zodat we in staat zijn om meer geïndividualiseerde diensten aan te bieden. Details vindt u in deze tabel.

Opslagperiode
De volgende opgesomde cookies worden in uw browser opgeslagen totdat ze worden verwijderd of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie afloopt. De details staan in deze tabel.

Mogelijkheid om bezwaar te maken, toestemming in te trekken en te wissen

U kunt uw browser naar eigen inzicht instellen, zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt geblokkeerd. U kunt dan per geval beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in principe accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om te detecteren dat uw toegangsapparaat al verbonden is met onze website (permanente cookies) of om de laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Indien u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming vóór de intrekking is uitgevoerd, niet wordt beïnvloed.

Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden beschermd tegen toegang door derden door middel van technische en organisatorische maatregelen die worden toegepast tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken van dergelijke gegevens. In het geval van onversleutelde communicatie via e-mail kan de volledige gegevensbeveiliging op het transmissiepad naar onze IT-systemen niet worden gegarandeerd, zodat wij gecodeerde communicatie of postdiensten aanbevelen voor zeer vertrouwelijke informatie.

Uw rechten
Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens heeft u het recht om ons te verzoeken om informatie, correctie, verwijdering of beperking in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Bovendien verstrekken wij u uw gegevens in een gestructureerd, conventioneel en machinaal leesbaar formaat. Indien wij uw gegevens op basis van uw toestemming gebruiken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Vanaf het moment van herroeping zullen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor het overeengekomen doel. Indien wij van mening zijn dat er een legitiem belang is bij de verwerking van uw gegevens, kunt u hier contact met ons opnemen en uw bezwaar kenbaar maken. Onafhankelijk daarvan kunt u te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende instanties.

Wissen van gegevens

Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor de aangegeven doeleinden of wanneer de opslag ervan om andere juridische redenen niet toelaatbaar is, zullen wij ze verwijderen. Uitgesloten hiervan zijn rechtmatig verzamelde gegevens die wij om juridische redenen verplicht zijn op te slaan. Houd er rekening mee dat voor elke verwijdering de gegevens in eerste instantie worden geblokkeerd om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist of dat er opzettelijk schade wordt aangericht. Om technische redenen kunnen gegevens in bepaalde gevallen worden gedupliceerd in databack-upbestanden of door middel van spiegeling. Dergelijke kopieën kunnen om technische redenen met enige vertraging worden gewist.

Rechten op terugtrekking
Als uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 f. GDPR, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken.

DANK U WEL. Uw sollicitatie is succesvol verzonden

Project downloaden

Select language

Don’t have an account?

Register for access

Forgot password? Reset Your Hünnebeck Password